Vårt ansvar och bidrag till en mer hållbar värld

"Trovärdighet och transparens är grundpelare i vår filosofi och vår strävan är att de produkter vi tillverkar ska vara ett hållbart val. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör från design, val av material, genom produktion och leverans till kund. Vi är stolta över att kunna producera på egen fabrik och arbetar ständigt för att utöka vår egna produktion.”

Vår filosofi är att vara den mest hållbara inom vår genre. Vi arbetar efter fyra övergripande hållbarhetsmål som är framtagna tillsammans i ett projekt med Almi. Våra huvudmål är baserade både på Agenda 2030 och ISO 26000. Våra övergripande mål som är direkt kopplade till vår produktion och värdekedja är kopplade till 17 globala mål och de 169 delmål för hållbar utveckling som återfinns i Agenda 2030.

Klimatberäkningar

Missa inget!

Prenumerera på vårt mailutskick och få spännande nyheter och erbjudanden från oss!