Kjøpsvilkår

Senest oppdatert 2024.01.10

Innledning

Nettsiden eies av Sätila of Sweden AB, Grebbeshult 2, SE-511 99 Sätila, Sverige, svensk organisasjonsnummer: 556085-0967 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Selskapsinformasjon:
Sätila of Sweden AB
Grebbeshult 2
SE-511 99 Sätila
Sverige
satila@satila.com
+46(0)301 22 330

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvillkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. For å kunne handle på vår nettside, skal man ha fylt 18 år eller ha samtykke fra en forelder/verge.

Les også vår personvernerklæring, samt informasjonskapsler, som det refereres til i dette dokumentet.

Bestilling

Sätila of Sweden AB sine produkter kan bestilles på: www.satila.com/no. Alle bestillinger bekreftes via e-post. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Om du har gjennomført en bestilling hos oss ved en feiltakelse, så kontakt oss umiddelbart for å annullere ordren. Om en vare ikke fins inne på lager, kontakter vi deg angående informasjon om når leveranse kan finne sted, og eventuelt annullering av ordre eller endring av produkt. Om du ikke lenger ønsker å motta ordren som du har plassert hos oss, kan du kontakte Sätila of Sweden AB for å annullere ordren.

Priser og betaling

Alle oppgitte priser inkluderer merverdiavgift (MVA) og er angitt i norske kroner (NOK). Tillegg i avgifter for frakt og eventuelle frakt- og fakturaavgifter kan forekomme avhengig av valgt leveringsmetode.

Faktura
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 14 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din folkeregistrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

Delbetaling og Klarna-konto
Du har også mulighet til å velge andre betalingsmetoder gjennom Klarna. Dersom du mottar tilbud om finansiering som betalingsmåte, vil du elektronisk signere en kontrakt med vilkår under betalingsprosessen. Dette er en avtale mellom deg og vår finansieringspartner. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvillkår og her kan du lese Klarna Konto-vilkår.

Betaling med kort
Vi aksepterer betaling med Visa og MasterCard uten ytterligere avgifter. Korttransaksjoner håndteres med en kryptert forbindelse via NETS sin betalingstjeneste.

Direkte bankoverføring
Direkte bankoverføring fins som en mulig betalingsmåte i kassen gjennom Klarna.

PayPal
PayPal (kortbetaling og PayPal-konto). Betal raskere og sikrere gjennom å bruke PayPal. Ved å betale med PayPal kan du enten bruke din eksisterende PayPal-konto, eller gå videre uten å tidligere ha en konto og betale med et bank- eller kredittkort. Les om Paypal sine vilkår ved å klikke her.

Levering

Din bestilling leveres hjem til din postkasse. Om pakken skulle være for stor, går den til et postkontor hvor du kan hente ut pakken. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya. En fraktkostnad på 50 NOK vil bli lagt til på alle bestillinger.

Leveringstid
Vi leverer normalt innenfor 2-4 virkedager i Norge. Det kan oppstå unntak fra dette, hvor vi i så fall tar kontakt med deg. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt pakken.

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse, ber vi deg kontakte kundeservice på satila@satila.com eller per telefon +46 (0)301 22 330. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres bestillingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Sätila of Sweden AB er ansvarlig for din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, å kontakte kundeservice på satila@satila.com eller per telefon +46(0)301 22 330.

Unclaimed packages / Not collected packages

Unclaimed packages will be sent back to Sätila of Sweden and you will be charged a fee 150 SEK (15 EUR/150 NOK) which corresponds to the return shipping and extra costs. If a shipment is unclaimed, and automatically returned to Sätila of Sweden, because of an incorrect address or phone number was specified when ordering we will handle this as an unclaimed package and charge as above. If you have changed your mind after the package has been sent from us, you must collect the package at your delivery point and then return it to us, otherwise it will be registered as unclaimed and automatically charged.

Unclaimed packages are not covered by the right of withdrawal.

In the event of non-payment, the case will be forwarded to a debt collection service. No exceptions are made, it is the customer who is responsible for picking up the ordered item.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Du kan ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting hos på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 100 kr.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid på samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Slik returnerer du

Om du angrer på kjøpet og ønsker å returnere én eller flere av varene, ber vi deg vennligst om å følge de nedenstående instruksjonene. Om du velger å returnere på en annen måte, gjør vi deg oppmerksom på at returforsendelsen skal til Sverige, og at du som kunde er ansvarlig for å sikre at du har med den rette dokumentasjonen da forsendelsen skal gjennom tollen.

Om du vil returnere en vare kjøpt i vår nettbutikk, skal du gjøre følgende:

1. Kontakte oss via e-post eller telefon, og informere oss om at du ønsker å returnere et eller flere av produkt(ene). Husk å skrive eller informere oss om ditt ordrenummer på den aktuelle bestillingen.

2. Du skal fylle ut en returseddel og vedlegge denne når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten eller den returseddelen som fulgte med i pakken din.

3. Vi kommer til å sende deg en fraktseddel i tillegg til ytterligere dokumenter som skal skrives ut og festes på pakken. Følg vennligst de instruksjonene du får sammen med disse dokumentene.

4. Du leverer inn returforsendelsen hos en leverandør.

Det koster 50 kr å bruke den returetiketten som vi sender til deg via e-post. Beløpet blir trukket fra summen som du skal krediteres for varene du har returnert.

Om du selv velger å stå for returfrakten, ber vi deg om å fylle ut en returseddel og vedlegge denne når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten eller den returseddelen som medfulgte i pakken din. Du kan med fordel kontakte oss innen du returnerer og få et dokument som du skal feste utenpå pakken, sammen med den fraktetiketten du selv skaffer. Dette dokumentet inneholder bl.a. informasjon som gjør at pakken ikke burde stoppes i tollen. Uansett om du kontakter oss for å motta dette dokumentet eller ikke, ligger ansvaret og eventuelle kostnader som kan oppstå i forbindelse med returfrakten i tollen, på deg som kunde. Om du anvender en returfraktseddel som du har mottatt fra oss, pålegges ansvaret og eventuelle tollkostnader Sätila of Sweden AB.

Vi ber deg vennligst også om å sende med alle etiketter og originalemballasjen. Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme vis som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Om du anvender den returetiketten som Sätila of Sweden AB gir deg, debiteres du for returfrakten. Videre er Sätila of Sweden AB ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige ansvaret for at forsendelsen kommer fram til oss på deg som kunde. Returer sendt med postoppkrav kan ikke tas imot av oss.

Returadresse:
Sätila of Sweden AB
Grebbeshult 2
SE-511 99 Sätila
Sverige

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Om du har mottatt et defekt eller feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på satila@satila.com eller per telefon +46(0)301 22 330, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med loven om behandling av personopplysninger, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemt tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en datafil med tekst som blir lagret i din nettleser eller på din enhet. Denne bruker vi, Sätila of Sweden AB, på vår nettside for ulike formål. Les mer om våre betingelser rundt informasjonskapsler her.

Reservasjonsrett

Opphavsrett
Alt innholdet som er tilgjengelig på denne nettsiden, har opphavsrett og er eid av Sätila of Sweden AB. Det er ikke tillatt å justere på eller endre materiale fra vår nettside, og heller ikke distribuere dette materialet. Vi tillater ikke at andre bruker vårt materiale for kommersielle eller økonomiske formål.

Det er tillatt å linke til nettsiden i relevante og aktuelle sammenhenger. Det er også tillatt å laste ned, skrive ut, kopiere eller blogge om materialet som er på vår nettside. Innholdet på nettsiden kan ikke brukes til kommersielle eller andre økonomiske formål. Om du vil dele materialet, må du kontakte og få dette godkjent av eieren av opphavsretten, som er Sätila of Sweden AB. Dette forutsetter dog at materialet er i originalformat og ikke justeres som beskrevet over, og at alle immaterielle rettigheter tas med i betraktning.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt Levering og Reklamasjonsrett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Ikke gå glipp av det!

Abonner på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter og tilbud!